Informacijos skiltis: Suwalki (Suvalkai)

Suvalkų parduotuvių žemėlapis

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!Pagrindinė informacija apie apsipirkimą Suvalkuose

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!

Važiuojant nuo Marijampolės

Tik įvažiavus į Suvalkus, dešinėje pusėje yra Kauflandas (http://www.kaufland.pl). Toliau važiuojant tiesiai, kairėje pusėje yra taip vadinama “boružėlės” parduotuvė, t.y. Biedronka (http://www.biedronka.pl/). Toliau nuo Marijampolės važiuojant pagrindine gatve yra žiedas. Žiedu reikia važiuoti kairiau. Pavažiavus kairėje pusėje yta LIDL (http://www.lidl.pl) parduotuvė. Priešais ją angare yra baldų parduotuvė Meble (http://www.meble.pl). Jei nesukame į Lidl, važiuodami toliau pravažiuojame Mc Donald’s kavinę dešinėje pusėje. Dar pravažiuojame vieną šviesoforą ir pasiekiame turgų – dešinėje pusėje yra iškaba, kurioje parašyta – BAZAR.  Jei prieš Mc Donald’s sankryžoje suktume į dešinę pusę, o toliau normalioje sankryžoje – į kairę, nuvažiuotume iki centrinės gatvės Noniewisca. Ten rastume daug parduotuvių – Arkadia, Alfa, Stokrotka ir kitas.

Važiuojant nuo Lazdijų

Atvažiuojame į Suvalkus. Pravažiuojame pirmąjį šviesoforą ir važiuojame tiesiai. Kairėje pusėje bus turgus. Toliau privažiuojame šviesoforą ir važiuojame tiesiai. Privažiuojame T formos sankryžą. Ten yra šviesoforas. Sukame į dešinę, truputį pavažiuojame. Pamatysite mašinų aikštelę, “boružėlės” parduotuvę, parduotuvę Arkadia Dom Handlowy  ir Wigry.Prekybos centre Arkadia yra atskiros parduotuvėlės – batai, vaistinė, maistas, kavinė, indai, drabužiai, šviestuvai, papuošalai, parduotuvė PIKO. Rūsyje iš lauko pusės yra kilimai, kiliminės dangos, o rūsyje iš vidaus pusės – baldai. Prekybos centre Wigry pagrinde yra drabužiai.

Mėsos bazė – PIKO, Warynskiego 41. Dirba iki 14.00 val, šeštadieniais iki 12.00val.

Dar prekybos centrai -“Importex ” (ul.Sejenska 38), “Stobud” (ul.Kowalskiego 2), “Chata” (Szpitalna 1a).Apie Suvalkus

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!

Suvalkai (lenk. Suwałki) – miestas Lenkijos šiaurės rytuose, Palenkės vaivadijoje, netoli sienos su Lietuva ir Baltarusija. 69,3 tūkst. gyventojų (2008 m.).

Išsidėstęs prie Juodosios Ančios (lenk. Czarna Hańcza) upės. Yra regioninis muziejus, kuriame yra religinių eksponatų iš XVI-XVII a. Pagrindinė pramonė – maisto apdirbimas, pjautinė mediena, tekstilė ir audiniai, statybinės medžiagos.

Pirmieji krašto gyventojai – jotvingiai. XIII a. kraštas sunyko dėl dažnų kryžiuočių puldinėjimų. Pavadinimas sako, kad šioje vietoje kryžiuočiai rengdavo pastovį – suwalk. XIII a. minimas kaimas, o XVII a. bažnytkaimis, kuriame gyveno vienuoliai (1682-1690 m.). 1710 m. gavo miesto teises.

Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos valstybės padalijimo 1796 m. atiteko Prūsijai. 1804 m. Suvalkai sugrąžinti Napoleono įkurtai Varšuvos kunigaikštystei. 1815 m. atiteko Rusijos imperijai, buvo autonominės Lenkijos karalystės Augustavo vaivadijos (1815–1837 m.), Augustavo gubernijos (1837–1915 m.) centras, 1897 m. dislokuotas rusų garnizonas. Istorinis etninės Lietuvos miestas, lietuvių kultūros centras XIX a., nuo kurio pavadinimo visa Lietuvos Užnemunė sinonimiškai vadinama Suvalkija, o jos gyventojai suvalkiečiais.

1919–1920 metais – Lietuvos Respublikos sudėtyje. 1920 m. spalio 27 d. Suvalkuose pasirašyta Lietuvos taikos sutartis su Lenkija, kuri pripažino Vilniaus kraštą Lietuvai. Sulaužiusi Suvalkų sutartį lenkų kariuomenė okupavo Suvalkus, Seinus, Gižus ir kitus lietuviškus miestelius, kol buvo sustabdyta lietuvių kariuomenės. 1920–1939 m. Suvalkai buvo laikomi lenkų okupuotos Lietuvos teritorijos dalimi.

1939 m. rugsėjo mėn., vokiečiams bombarduojant, miestas smarkiai sugriautas, tačiau kurį laiką vadinamasis Suvalkų trikampis neužimtas nei sovietų nei vokiečių kariuomenių. 1940–1941 m. vyko vietos gyventojų repatriacija į Sovietų Sąjungą. 1940 m. įkurtas nacių konclageris ir vokiečių Gestapo Rytų Lenkijoje būstinė.

Po Antrojo pasaulinio karo, Potsdamo konferencijos nutarimu patvirtinus Lenkijos rytų ir vakarų sienas, Suvalkai liko Lenkijos valstybės sudėtyje. 1979 m. – 35 000 gyv.

Baranove, netoli Suvalkų, gimė lietuvių poetas Juozas Naruševičius (1890 – 1940). Suvalkų mieste gimė dirigentas ir pianistas Aleksandras Kučiūnas (1914 – 2002), Andrius Matulevičius (1897 – 1959) – Kauno medicinos instituto docentas; mirė lietuvių poetas Jonas Užupis (1848 – 1917); palaidotas varpininkas ir knygnešys Juozas Kaukas (1862 – 1895), už šnipinėjimą Lietuvos naudai nuteistas mirti Petras Dapkus, Lietuvos partizanai Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir Vytautas Prabulis-Žaibas. Pastariesiems partizanams atminti kapinėse įmūryta paminklinė lenta. Grįžęs iš Sibiro tremties, 1872 m. Suvalkuose gyveno 1863 m. sukilimo dalyvis Jokūbas Geištoras. Miesto kalėjime kalėjo žinomos Lietuvos asmenybės: Zigmas Angarietis, Vincas Mickevičius-Kapsukas, Leonas Prūseika, Motiejus Simonaitis, Pijus Grigaitis, Juozas Rimša, Kostas Cibulskas. XIX a. pab. – XX a. pr. mieste turėjo savo dirbtuves garsus bažnyčių meistras Adomas Karalius, kilęs iš Šakių parapijos Briedžių kaimo. Dirbtuvėse buvo pagaminti Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Birštono Šv. Antano Paduviečio ir kitų bažnyčių altoriai. Iki perkeliant dirbtuves į Marijampolę Adomas Karalius darbavosi kartu su žinomu skulptoriumi Antanu Aleksandravičiumi.

Miestai, su kuriais Suvalkai yra užmezgę partnerystės ryšius:

* Gran Sintas, Prancūzija
* Marijampolė, Lietuva
* Alytus, Lietuva
* Varenas (Miuritcas), Vokietija
* Veru, EstijaSuvalkų supermarketai

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!

Suvalkų supermarketai: čia žemėlapisSuvalkų mėsos parduotuvės

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!

Suvalkų mėsos parduotuvės: čia žemėlapis