Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis: ‘suvalkai-lenkija’

Šiuo metu – žemas zloto kursas

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!

Smarkiai kritus zloto kursui, lietuviai vėl ėmė plūsti į Lenkiją pigesnių prekių.

Šeštadienį, spalio 1-ąją, Lenkijos pasienio valiutos keitimo punktuose, vos perkirtus Lietuvos-Lenkijos sieną ties Lazdijais, už 1 litą buvo galima gauti 1,25 zloto. Tokiu pačiu santykiu litus išsikeisti buvo galima ir daugelyje Suvalkų keityklų.

Tačiau dažnai apsipirkimo tikslais besilankantieji kaimynų valstybėje žino, kad palankiausiai pinigus galima išsikeisti Suvalkų turgaus keityklose. Šeštadienį jose litus į zlotus buvo galima išsikeisti santykiu 1:1,27. Akivaizdu tapo ir tai, kad vykti į Lenkiją apsipirkti tikrai verta ne tik dėl nukritusio zloto kurso, bet ir dėl perpus ar dar pigesnių prekių.

Nesikandžioja kainos ir prekybos centruose: 200 gramų 82 proc. sviesto kainuoja 3,23 lito, kilogramas miltų – 1,16 lito, kilogramas ryžių – 2,77 lito, 400 gramų grikių – 2,5 lito, 5 litrai geriamojo vandens – 1,16 lito, litras aliejaus – 3,5 lito, kilogramas cukraus – 2,55 lito.Apie Suvalkus

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!

Suvalkai (lenk. Suwałki) – miestas Lenkijos šiaurės rytuose, Palenkės vaivadijoje, netoli sienos su Lietuva ir Baltarusija. 69,3 tūkst. gyventojų (2008 m.).

Išsidėstęs prie Juodosios Ančios (lenk. Czarna Hańcza) upės. Yra regioninis muziejus, kuriame yra religinių eksponatų iš XVI-XVII a. Pagrindinė pramonė – maisto apdirbimas, pjautinė mediena, tekstilė ir audiniai, statybinės medžiagos.

Pirmieji krašto gyventojai – jotvingiai. XIII a. kraštas sunyko dėl dažnų kryžiuočių puldinėjimų. Pavadinimas sako, kad šioje vietoje kryžiuočiai rengdavo pastovį – suwalk. XIII a. minimas kaimas, o XVII a. bažnytkaimis, kuriame gyveno vienuoliai (1682-1690 m.). 1710 m. gavo miesto teises.

Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos valstybės padalijimo 1796 m. atiteko Prūsijai. 1804 m. Suvalkai sugrąžinti Napoleono įkurtai Varšuvos kunigaikštystei. 1815 m. atiteko Rusijos imperijai, buvo autonominės Lenkijos karalystės Augustavo vaivadijos (1815–1837 m.), Augustavo gubernijos (1837–1915 m.) centras, 1897 m. dislokuotas rusų garnizonas. Istorinis etninės Lietuvos miestas, lietuvių kultūros centras XIX a., nuo kurio pavadinimo visa Lietuvos Užnemunė sinonimiškai vadinama Suvalkija, o jos gyventojai suvalkiečiais.

1919–1920 metais – Lietuvos Respublikos sudėtyje. 1920 m. spalio 27 d. Suvalkuose pasirašyta Lietuvos taikos sutartis su Lenkija, kuri pripažino Vilniaus kraštą Lietuvai. Sulaužiusi Suvalkų sutartį lenkų kariuomenė okupavo Suvalkus, Seinus, Gižus ir kitus lietuviškus miestelius, kol buvo sustabdyta lietuvių kariuomenės. 1920–1939 m. Suvalkai buvo laikomi lenkų okupuotos Lietuvos teritorijos dalimi.

1939 m. rugsėjo mėn., vokiečiams bombarduojant, miestas smarkiai sugriautas, tačiau kurį laiką vadinamasis Suvalkų trikampis neužimtas nei sovietų nei vokiečių kariuomenių. 1940–1941 m. vyko vietos gyventojų repatriacija į Sovietų Sąjungą. 1940 m. įkurtas nacių konclageris ir vokiečių Gestapo Rytų Lenkijoje būstinė.

Po Antrojo pasaulinio karo, Potsdamo konferencijos nutarimu patvirtinus Lenkijos rytų ir vakarų sienas, Suvalkai liko Lenkijos valstybės sudėtyje. 1979 m. – 35 000 gyv.

Baranove, netoli Suvalkų, gimė lietuvių poetas Juozas Naruševičius (1890 – 1940). Suvalkų mieste gimė dirigentas ir pianistas Aleksandras Kučiūnas (1914 – 2002), Andrius Matulevičius (1897 – 1959) – Kauno medicinos instituto docentas; mirė lietuvių poetas Jonas Užupis (1848 – 1917); palaidotas varpininkas ir knygnešys Juozas Kaukas (1862 – 1895), už šnipinėjimą Lietuvos naudai nuteistas mirti Petras Dapkus, Lietuvos partizanai Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir Vytautas Prabulis-Žaibas. Pastariesiems partizanams atminti kapinėse įmūryta paminklinė lenta. Grįžęs iš Sibiro tremties, 1872 m. Suvalkuose gyveno 1863 m. sukilimo dalyvis Jokūbas Geištoras. Miesto kalėjime kalėjo žinomos Lietuvos asmenybės: Zigmas Angarietis, Vincas Mickevičius-Kapsukas, Leonas Prūseika, Motiejus Simonaitis, Pijus Grigaitis, Juozas Rimša, Kostas Cibulskas. XIX a. pab. – XX a. pr. mieste turėjo savo dirbtuves garsus bažnyčių meistras Adomas Karalius, kilęs iš Šakių parapijos Briedžių kaimo. Dirbtuvėse buvo pagaminti Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Birštono Šv. Antano Paduviečio ir kitų bažnyčių altoriai. Iki perkeliant dirbtuves į Marijampolę Adomas Karalius darbavosi kartu su žinomu skulptoriumi Antanu Aleksandravičiumi.

Miestai, su kuriais Suvalkai yra užmezgę partnerystės ryšius:

* Gran Sintas, Prancūzija
* Marijampolė, Lietuva
* Alytus, Lietuva
* Varenas (Miuritcas), Vokietija
* Veru, EstijaLenkijos miestai ir atstumai iki jų

Geriausi pasiūlymai: viešbučiai Lenkijoje. Spausk čia ir pasirink jau dabar!

Lenkijos miestai ir atstumai iki jų + gyventojų skaičius

Augustavas, 214 km – apie 3 valandos 14 min. + 30,054 gyventojų
Suvalkai, 228 km – apie 3 valandos 6 min. + 69,340 gyventojų
Balstogė, 303 km – apie 4 valandos 34 min. + 295,210 gyventojų
Łomża, 319 km – apie 4 valandos 50 min. + 63,036 gyventojų
Olštynas, 409 km – apie 6 valandos 12 min. +175,241 gyventojų
Varšuva, 467 km – apie 7 valandos 3 min. +1 706 724 gyventojų
Gdanskas, 579 km – apie 8 valandos 43 min. +457,630 gyventojų.

Kryptys:

Vilnius – Augustavas/Suvalkai – Olštynas – Gdanskas (prasti keliai, bet įdomūs miestai, pasižmonėjimo prasme)
Vilnius – Augustavas/Suvalkai – Lomža – Varšuva (2 lygiagretūs keliai)
Vilnius – Augustavas/Suvalkai – Balstogė (arčiausiai esantis vienas iš didesnių miestų)